Nederlands

 Beëdigd Hongaars, Engels  &  Nederlands

Gesprekstolk - Gerechtstolk - Notaristolk

Magyar

Absrechtstraat 45
2729 AW  Zoetermeer

Nederland

 

Tel: +31 6 5197 9067

 

e.ujvari@ujvari-int.nl

English

 

Lid van:

Register Beëdigde Tolken en Vertalers (WBTV, 1893)

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

St. Instituut van Gerechtstolken en Juridische Vertalers (SIGV)

Werkervaring & CV

Uw beëdigd tolk/vertaalster, Eva Ujvari, heeft een ruime ervaring in het tolken en vertalen in en uit de talen Nederlands, Hongaars en Engels in verschillende branches. Zij is derhalve inzetbaar voor tolk- en vertaalopdrachten in veel vakgebieden met juridische aangelegenheden als specialisatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • Alle voorkomende gevallen op het gebied van strafrecht; meer specifiek mensenhandel en uitbuiting
  • Notariële zaken zoals huwelijkse voorwaarden, hypotheekakten, testamenten en arbeidscontracten
  • Vreemdelingenwetgeving
  • Uitleveringen
  • Familierecht

Door haar gedegen voorbereiding en uitgebreide taal- en materiekennis kunt u ervan verzekerd zijn dat uw opdracht professioneel wordt uitgevoerd.

 

Een extra waarborg voor de hoge kwaliteit van haar werk is haar inschrijving in de diverse registers (WBTV, NGTV en SIGV). Om voor inschrijving in aanmerking te komen, dient een tolk/vertaler te voldoen aan verschillende competenties, waaronder de juiste attitude en integriteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding en permanente educatie.

 

Wilt u weten of Eva Ujvari de juiste persoon voor uw opdracht is? Vul dan het formulier op de pagina Taalcombinaties & Tarieven in. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Haar CV kunt u hier aanvragen.